PolishCoin, PolCoin i PLNc.

  • 21 listopada 2017

W Polsce są już aż trzy narodowe kryptowaluty. Dlaczego?

Polska jest prawdopodobnie jedynym państwem na świecie, gdzie stworzono już trzy kryptowaluty narodowe. Każda ma ambicję stać się kiedyś powszechnie używanym przez Polaków wirtualnym pieniądzem. Ale na razie nikt nie patrzy na Polskę, wszyscy zwracają wzrok ku Islandii. Rozpoczyna się tam właśnie eksperyment, który może przesądzić o przyszłości narodowych monet.

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale ostatnie miesiące są czasem rozkwitu polskich kryptowalut. Wzorowane na Bitcoinie cyfrowe monety rodem z Polski powstają w odstępie mniej więcej miesięcznym.

Prezes NBP ostrzega przed kryptowalutą: Ten rynek nie jest regulowany i nadzorowany

  • 18 listopada 2017

Prezes NBP ostrzega przed kryptowalutą: „Ten rynek nie jest regulowany i nadzorowany”. „Ogromne ryzyko”

Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje ocenę, że w świetle aktualnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną – głosi środowy komunikat RPP. Rada utrzymała stopy na niezmienionym poziomie. Prezes NBP ostrzegł także przed ucieczką z funduszy na rynek kryptowalutowy.

Kryptowaluta

  • 16 listopada 2017

Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna – rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki.

Zakup i sprzedaż kryptowalut w PKPiR

  • 15 listopada 2017

Pytanie: Czy poprawne jest stosowanie metody FIFO dla księgowania transakcji obrotu kryptowalutami? Czy zapis do PKPiR może dotyczyć kosztu zakupu kryptowalut odpowiadającej liczby jednostek sprzedanej kryptowaluty i być dokonany z datą sprzedaży i w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła ta sprzedaż? Czy zapis takiego kosztu w PKPiR powinien być dokonywany w kolumnie 10?

Kryptowaluty

  • 14 listopada 2017

Kryptowaluta, inaczej mówiąc waluta kryptograficzna, to innowacyjny, rozproszony system księgowy, przechowujący informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Tłumacząc to na bardziej zrozumiały język, jedną z głównych cech kryptowaluty jest to, że działa jak wirtualna waluta. Posiadacz takiej kryptowaluty przechowuje ją na swoim komputerze czy w smartfonowej aplikacji w tzw. portfelu, do którego dostęp ma tylko on. Jeżeli ma życzenie dokonać transakcji, odbywa się ona elektronicznie, bezpośrednio pomiędzy nim, a kontrahentem. Każda jednostka kryptowaluty, ma unikalny kod, w którym zawarte są informacje zapobiegające jej kopiowaniu czy ponownemu wydatkowaniu.

10 things rich people know that you don’t

  • 1 grudnia 2016

People don’t become wealthy by accident, here’s how they do it

By Jocelyn Black Hodes, www.marketwatch.com

As a financial adviser, I have occasionally found myself feeling envious of certain clients. Not because of their wealth — but because they were disciplined and determined enough to do all the right things that enabled them to accumulate their wealth and, in many cases, retire early. Despite my expertise, I, like a lot of people, sometimes struggle not to do the wrong things that make being rich, let alone retiring at all, a pipe dream.

365 Ways To Get Rich

  • 27 listopada 2016

Janet Novack,  Forbes Staff

I write from D.C. about tax and retirement policy and planning.

From the Forbes 2014 Investment Guide, wealth building tips to last  you through the year.

#1

Sir John Templeton: “Invest at the point of maximum pessimism.”

#2

Don’t mistake a low P/E ratio for a value stock.

Donald J. Trump: How to Get Rich

  • 24 listopada 2016

First he made five billion dollars.
Then he made The Apprentice.
Now The Donald shows you how to make a fortune, Trump style.

donald-trump

HOW TO GET RICH

Real estate titan, bestselling author, and TV impresario Donald J. Trump reveals the

The Boring Secret to Getting Rich

  • 22 listopada 2016

Catherine Hawley / NerdWallet, www.time.com

It’s boring, but that doesn’t mean it’s easy.

The media likes to paint a certain picture of what it means to be rich — huge mansions, expensive cars, high-powered Wall Street or tech-startup-type jobs. If you buy into that image, being rich may feel like an impossible dream.

The single most effective way to get rich

  • 20 listopada 2016

Kathleen Elkins,  www.businessinsider.com

Contrary to popular belief, you don’t have to be an expert about personal finance to get rich.

You don’t need to use fancy economic jargon or know this year’s „hottest stock.” You don’t have to come from an affluent family, and you don’t even have to earn a massive paycheck.